สาย UTP

08/09/2011

สาย UTP เป็นสายสัญญาณที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันย่อมาจากคำว่า Unshielded Twisted Pair เป็นสายขนาดเล็กที่ไม่มีชีลด์ห่อหุ้ม มีเส้นตีเกลียวเป็นคู่ ๆ เพื่อลดสัญญาณรบกวนในการเชื่อมต่อจะใช้หัวต่อแบบ RJ-45เป็นสองหัวต่อสาย 1 เส้นสามารถต่อสายได้ยาวสูงสุดประมาณ 100 เมตร อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อคือสาย UTP,คีมยั้มหัว RJ-45,และชุดทดสอบสาย (Network Cable Tester)ชนิดของสาย UTP ที่มีใช้งานปัจจุบันมีดังนี้

ชนิดของสาย UTP ประกอบด้วย

>Category 3 (CAT 3) วิ่งที่ความเร็ว 10 Mbps< 10 BASET Ethernet

>Category 5 (CAT 5) วิ่งที่ความเร็ว 100 Mbps < Fast Ethernet

>Category e (CAT 5e) วิ่งที่ความเร็ว 1000 Mbps (1 Gbps) < Gigabit Ethernet

>Category 6 (CAT 3) วิ่งที่ความเร็ว 1000 Mbps (1 Gbps) < Gigabit Ethernet

การเรียงสายแบบมาตราฐานของสาย UTP  จะมีอยู่ 2 แบบ คือ

แบบ T568A แบบไขว้ (Com To Com) ใช้ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์สองเครื่องเข้าด้วยกันหรือต่อจาก Hub ตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่ง การต่อสายมีการสลับสายคู่ที่ 1-3,2-6

แบบT568B แบบธรรมดา (Com To Hub)ใช้ต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังHub/Switch การต่อสายทั้งสองด้านจะเหมือนกันดังจะแสดงในตารางประกอบ

รูปที่ 3.1 ภาพแสดงตารางการเรียงสายแบบมาตราฐานของสาย UTP

รูปที่ 3.2 ภาพกราฟิกแสดงการเรียงสายแบบมาตราฐานของสาย UTP

รูปที่ 3.3 ภาพกราฟิกแสดงการเรียงสายแบบมาตราฐานของสาย UTP

รูปที่ 3.5 ภาพแสดงการเรียงสายแบบมาตราฐานของสาย UTPของจริง

รูปที่ 3.6 ภาพแสดงคีมยั้มหัวหรือคีมเข้าหัวสาย UTP แบบ RJ-45.


รูปที่ 3.7 ภาพแสดงหัวRJ-45และNetwork Cable Tester

Advertisements
หมวดหมู่:Uncategorized
%d bloggers like this: