หน้าแรก > Uncategorized > สายเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

สายเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

06/09/2011

รูปภาพแสดงสาย Fiber Optic

สายเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber  Optic)  เป็นสายที่มีการส่งสัญญาณด้วยแสง สามารถส่งได้ระยะทางไกลๆ โดยไม่มีสัญญาณรบกวน การติดตั้งและดูแลค่อนข้างยุ่งยากและราคาค่อนข้างแพงกว่าแบบ UTP มาก ส่วนมากนิยมใช้ลากเป็นสาย Backbone เชื่อมต่อกันระหว่างตึกที่มีระยะห่างกัน

**Backbone**หมายถึง สายส่งขนาดใหญ่ ในการนำข้อมูลจากสายขนาดเล็กกว่าเพื่อการเชื่อมต่อภายใน

Advertisements
หมวดหมู่:Uncategorized
%d bloggers like this: