Hub

04/09/2011

Hub เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบ LAN ที่ต่อแบบ STAR ซึ่งฮับในปัจจุบันจะมี 2 ประเภทที่นิยมใช้งานกันอยู่

7.1  Small  Hub มีจำนวนพอร์ต  RJ-45  ประมาณ 4, 5, 8, 12 และ 16 พอร์ตแล้วแต่รุ่นเหมาะกับระบบเครือข่ายขนาดเล็กที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มากนัก ประมาณ 3-16 เครื่อง

รูป แสดง Small  Hub มีจำนวนพอร์ต  RJ-45

7.2  Rack  mount Hub  ขนาดความกว้าง 19 นิ้ว พอร์ต RJ-45  มีตั้งแต่  12, 16,  24  ถึง  48 พอร์ตเหมาะสำหรับใช้งานในเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 12 เครื่องขึ้นไป ฮับใหญ่บางรุ่นจะมี Fiber Module สำหรับเชื่อมโยงอุปกรณ์ผ่านใยแก้วนำแสง

รูป แสดง Rack  mount Hub

ฮับ ทำงานอย่างไร

เมื่อใดที่มีคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายต้องการส่งข้อมูล ฮับทำจะหน้าที่ในการทำสำเนาข้อมูลและส่งไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครือข่าย ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ แต่รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยเช่น เครื่องพิมพ์ เป็นต้น เรียกว่าส่งข้อมูลไปทั้งหมด และถ้าข้อมูลนี้เป็นของอุปกรณ์ใด อุปกรณ์นั้นก็จะรับเองอัตโนมัติ และจุดด้อยของฮับที่ควรทราบคือ เวลามีอุปกรณ์ใดส่งข้อมูลในเครือข่ายผ่านฮับ อุปกรณ์อื่นๆ จะต้องรอให้การส่งสมบูรณ์ก่อน เปรียบเทียบได้กับถนน One-Way ห้ามส่งข้อมูลสวนทางกัน จะทำงานอยู่ในชั้น Physical Layer : Layer 1 หมายถึง เป็นชั้นที่ทำการติดต่อกับอุปกรณ์และสื่อกลางโดยตรง โดยที่ข้อมูลในระดับชั้นนี้จะเป็นข้อมูลระดับบิต เป็นเลขฐานสองคือ 0 กับ 1นั้นเอง

รูป แสดงการทำงานของ Hub เป็นศูนย์กลางการสื่อสารของคอมพิวเตอร์ใน LAN แบบ STAR

ความเร็วในการรับส่งข้อมูลของฮับ                                       

–                   ความเร็วต่ำสุดคือ 10 MBPS

–                   ความเร็วสูงสุดคือ 100 MBPS

–                   บางรุ่นรองรับทั้ง 10 และ 100 เรียกว่า 10/100 MBPS

หมายเหตุ  MBPS ย่อมาจาก MegaBit Per Second (เมกกะบิตต่อวินาที)

Advertisements
หมวดหมู่:Uncategorized
%d bloggers like this: