หน้าแรก > Uncategorized > เราเตอร์ (Router)

เราเตอร์ (Router)

25/08/2011


เราเตอร์ (Router) 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออีกเครือข่ายหนึ่งเข้ากับอีกเครือข่ายหนึ่งเราเตอร์จะทำหน้าที่ในระดับ Network Layer ซึ่งเร้าเตอร์จะมีความซับซ้อนและราคาแพงมากกว่าบริดจ์มากและจำเป็นจะต้องมีการปรับแต่งค่าสำหรับเร้าเตอร์เพราะเร้าเตอร์ต้องมีการตัดสินใจที่ซับซ้อนกว่าว่าจะต้องส่งเป็นแพ็คเกจไปที่เครือข่ายใดและเส้นทางใดจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดยี่ห้อเร้าเตอร์ที่นิยมในปัจจุบันคือ 3COM,CISCO เป็นต้น

 รูป ภาพกราฟิกแสดงสัญลักษณ์ไอค่อนของเร้าเตอร์
รูป ภาพแสดงลักษณะของเร้าเตอร์ยี่ห้อ CISCO
รูปภาพแสดงลักษณะของเร้าเตอร์ยี่ห้อ CISCO
ตัวอย่าง Router A ทำหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่าย network A กับเครือข่าย network B และ network C ภายในตัว Router A ถูกกำหนดเส้นทางการส่งผ่านข้อมูลแบบ static route โดยมีข้อกำหนดว่า ถ้าต้องการส่งข้อมูลไปที่เครือข่าย network C จะต้องผ่านไปที่ Router B เสียก่อน ในรูปแบบดังกล่าวถ้าวงจรเชื่อมโยงระหว่าง network A และ network B หรือวงจรเชื่อมโยงระหว่าง network B และ network C ล่มไปหรือไม่สามารถใช้งานได้ การส่งผ่านข้อมูลจาก network A ก็จะทำไม่ได้เช่นกัน นอกเสียจากว่าจะมีการแก้ไขข้อมูล static route ใน routing table เสียก่อน ทางแก้ไขที่ดีกว่านั้นเกิดขึ้นตามแนวคิดที่ว่า ถ้าให้ Router A สามารถเรียนรู้ว่าการส่งผ่านข้อมูลนี้ สามารถอาศัยเส้นทางอื่นแทนได้ก็จะทำให้การส่งผ่านข้อมูลไม่มีปัญหาแม้ว่าวงจรเชื่อมโยงบางวงจรทำงานไม่ได้ การเรียนรู้และการกำหนดเส้นทางใหม่โดยอัตโนมัติ จะต้องอาศัยโปรโตคอลที่ทำหน้าที่พิเศษในด้านการพิจารณาการหาเส้นทางการส่งผ่านข้อมูลเพื่อติดต่อกัยระหว่าง Router นั้นก็คือมี Routing protocol เข้ามาช่วยเหลือตัว routing protocol จะทำหน้าที่พิจารณาเส้นทางและแลกเปลี่ยนสถานะของเส้นทางระหว่าง Router ด้วยกันและปรับปรุงข้อมูลเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่าย
Advertisements
หมวดหมู่:Uncategorized
%d bloggers like this: